UKTAŞ Açık Rıza Onay Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA ONAY FORMU

İşbu onay formunu onaylayarak UKTAŞ Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından, aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve
Veri Politikası’nda tanımlanan koşullar kapsamında, tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler olan, ad, soyad, cep telefonu numaranız,
e-posta adresiniz şeklindeki kişisel verilerinizin kaydedilmesi, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için Veri Politikamızda
belirtilen süre kadar muhafaza edilmesine açık rızanızla izin vermiş, formu okuyup anladığınızı kabul etmiş olacaksınız.

Detaylı bilgi için www.icec.org adresinden UKTAŞ Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin veri politikasını inceleyebilirsiniz.